Projekti

"Saules Veselības Centra" rekonstrukcija

"Saules Veselības Centra" rekonstrukcija
  • Pasūtītājs: SIA "Saules Aptieka"
  • Tehniskā projekta autors: SIA „Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”
  • Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Apprime”
  • Objekta adrese: Brīvības iela 68, Rīga
  • Projekta termiņi: 2013. gada jūnijs – novembris

Ēka Rīgā, Brīvības ielā 68, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (A.Šmēlings, 1903.g., aizsardzības nr. 6511), kas veido kultūrvēsturiski nozīmīgu apbūves fronti pilsētvidē un ir viena no UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietām „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā. 

Rekonstrukcijas gaitā esošais 2.stāva birojs tika transformēts par ārstniecības un veselības aprūpes telpām "Saules Veselības Centra" vajadzībām - 12 doktorātiem ar palīgtelpām, kā arī pacientu uzgaidāmajām un koplietošanas telpām. Rekonstrukcija paredzēja arī nepieciešamās konstruktīvās pārbūves vides pieejamībai personām ar kustību traucējumiem.

Kopējā veselības centra platība ir 800m2. Visās telpās tika veikti apdares darbi ar esošās elektroapgādes sistēmas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu pārvietošanu atbilstoši katra doktorāta vajadzībām. Būtisku tehniskā projekta daļu veidoja esošā lifta darbības nodrošināšana līdz 2. stāvam un jaunu betona kāpņu ar akmens plātņu apdari izbūve. Tādējādi projekta risinājums paredzēja jaunu atvērumu izveidošanu pārsegumā un atbilstošu tā pastiprināšanu.

Būvdarbu laikā būvprojektā bija nepieciešams veikt dažādas izmaiņas, tādēļ strādājām elastīgi ciešā sadarbībā ar pasūtītāju un projekta autoru, lai nodrošinātu visu plānoto darbu pabeigšanu līdz doktorāta atvēršanai 2013.gada novembrī.

Pasūtītājs: SIA Saules Aptieka

Tehniskais projekts: „Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Apprime”

Objekta adrese: Brīvības iela 68, Rīga.

Projekta termiņi: 2013. gada jūnijs – novembris

Atpakaļ