Projekti

Rīgas 2. slimnīcas rekonstrukcijas inženiertehniskie darbi

Rīgas 2. slimnīcas rekonstrukcijas inženiertehniskie darbi

  • Atrašanās vieta: Ģimnastikas iela 1, Rīga
  • Platība: 300m2 
  • Projekta termiņi: 2011. gada jūlijs – decembris


Esam pabeiguši iekšējo inženiertehnisko sistēmu izbūves darbus RP SIA „Rīgas 2. slimnīcas” neatliekamās medicīniskās palīdzības, pacientu uzņemšanas nodaļas renovācijas, galvenās ieejas un ēkas jumta seguma rekonstrukcijas ietvaros.

Šajā projektā veicām kanalizācijas, ūdensapgādes, ventilācijas, aukstuma apgādes un siltuma apgādes sistēmu rekonstrukciju, slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļai. Vienlaicīgi izbūvējām elektroapgādes un vājstrāvu tīklus, kā arī ierīkojām automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu. Bez tam, nodrošinājām bēniņu elektroapgādes, gaisa vadu un cauruļu siltumizolācijas ierīkošanu, ieskaitot ēkas zibens aizsardzības izveidošanu.

Rekonstrukcijas darbi tika realizēti ar ERAF finansiālo atbalstu un programmas „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 2.slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti” ietvaros.

Atpakaļ